Historie

Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže, které zvolna navazují na výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to
Ahoj z prázdnin (26 let), Vánoční malování (21 let) a Kniha a já (25 let).
Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V tomtéž roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.
Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.
Od roku 2016 jsou témata jednotlivých kol soutěže různá, v závislosti na aktuálním dění apod.
Od roku 2021 se mění charakter projektu na nesoutěžní přehlídku výtvarných prací, stále pod patronací SVČ Lužánky.
Neoficiální logo soutěže, sluníčko, vytvořila paní Vlasta Švejdová, které tímto moc děkujeme. :)

Ročník 2016/2017
1. KOLO - Kouzla a půvaby zimy dětskýma očima - již uzavřené
2. KOLO - Papír - původ, vznik a recyklace - již uzavřené
3. KOLO - V noci - již uzavřené

Ročník - 2017/2018
1. KOLO - Místo, kde bydlím - již uzavřené
2. KOLO - Osmičková výročí - již uzavřené
3. KOLO - Moje oblíbená pohádka
4. KOLO VYHLÁŠENÉ SPONZOREM SOUTĚŽE - Pod olympijskými kruhy

Logo Footer

SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Antipol Brno CZ, Tábor 50D, 602 00 Brno
andrea@projektypomahaji.cz